Ászf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Név: Szabados Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Rövidített név: Szabados Bt.

Székhely: 7624 Pécs, Xavér u. 19/1

Cegjegyzekszam: 01-09-683811

Cégbejegyzés: , mint Cégbíróság

Adószám: 20057585-2-02

E-mail: szabados@szabados.eu

Telefon: 06-72-222-111

Fax: 06-72-222-111

Megrendelés, vásárlás

1. Válasszon a higiéniai programok közül és kattintson a program nevére.

2. Válassza ki a terméket, majd írja be azt a mennyiséget, amennyit szeretne belőle venni.

Miután beírta kattintson a „kosárba rak (jelenleg: 0 db)” gombra.

3. Ha másik higiénia programban szeretne folytatni a vasarlast, akkor kattintson a vízszintes

menüben a „termékek” -re és ismételje meg a lépeseket az 1. lépéstől.

4. Ha szeretne befejezni a vásárlást, akkor kattintson a „tovább a szállitási és számlázási adatok

megadása” gombra. Töltse ki értelemszerűen az adatlapo(ka)t.

5. Ha most vásárol először nálunk, akkor regisztráljon (a regisztrációs adatlap kitöltésével) és

regisztráció után lépjen be (a "Belépés" gombra kattintva). Ha már vásárolt nálunk, akkor

lépjen be (a belépési adatlap kitöltésével).

6. Ha most vásárol először nálunk: Töltse ki értelemszerűen a számlázási és szállítási adatait,

majd kattintson az "Uj számlázási cím felvitele" gombra. A számlázási es szállítási cím

kiválasztása után kattintson a „megrendelés véglegesítése” gombra.

Ha mar vásárolt nálunk: A számlázási es szállítási cím kiválasztása után kattintson a

„megrendelés véglegesítése” gombra.

Fizetési feltételek

Az áru átvételekor készpénzben vagy szerződés szerint.

Szállítási feltételek

1. Kiszállítás költségét a webáruház programja a rendelt áru súlya alapján számolja és az Ön megrendeléséhez hozzáadja..

Vásárlás után egy munkanapon belül megkeresi munkatársunk telefonon (ha megadta a

telefonszámát a saját adatainál) vagy e-mailben, hogy egyeztessen Önnel a kiszállítás időpontjáról.

2. Kiszállítás viszonteladónk, futárszolgálat által

Megrendelését azonnal továbbítjuk illetékes viszonteladó vagy futár partnerünk felé, a szállítás

időpontjáról és a közreműködő partnerünk elérhetőségéről tájékoztatjuk Önt.

3. Személyes átvétel

Hétköznapokon 8 – 16 óráig telephelyünkön: 7624 Pécs, Xavér u. 19/1.

 

Elállási jog

A webáruházunkban leadott rendelés az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással

együtt a Ptk. szerint távollevők között kötött adásvételnek minősül.

A fogyasztó es a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet szabályozásának értelmében a vevő a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás

nélkül elállhat. A fogyasztó e jogát nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó

egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés eseten a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult

14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a termek adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól

számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő

harmadik személy a termeket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kivan, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű

nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján)

az alábbi címre: 7624 Pécs, Xavér utca 19/1, email: szabados@szabados.eu, fax: 06/72222-111

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes

oldalunkon is (www.szabados.eu) kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozatmintát vagy

benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön

emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus

levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi

elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Szabados Bt.. a vevő által kifizetett vételár összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást

es a termek visszaküldését követő harminc napon belül visszateríti. A vevő viseli az elállási jog

gyakorlása miatt a termek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezen felül

egyéb költség nem terheli, azonban kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kar

megtérítésére. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett

értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához

szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha a termékről felbontás után, a

szállító jelenlétében kiderül, hogy bizonyíthatóan sérült, és ennek keletkezése az áru átvételét

megelőzően történt, a termékre cserelehetőséget biztosítunk. A termék sérülését a szállítóval

felvetetett jegyzőkönyvvel lehet igazolni.

Az elállási jog gyakorlása nem terjed ki a higiéniai termékekre, amennyiben maár kibontásra került a

termék.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi

ellenszolgáltatást.  A visszaterítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési

móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszaterítési mód alkalmazásából kifolyólag Ont semmilyen

többletköltség nem terheli.

Ön köteles számunkra a termeket indokolatlan kesedelem nélkül, de legkésőbb elállási

nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő

betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a termeket.

A termek visszaküldésének közvetlen költséget Ön viseli.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék eseten töltse ki es juttassa vissza)

Címzett: Szabados Bt.

E-mail: szabados@szabados.eu

Fax: 0672222-111

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termek/ek adásvételére vagy az

alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat eseten)

Kelt